Spokojný zákazníci Vám nechávajú recenzie tak prečo sa s nimi nepochváliť a zvýšiť tak dôveru Vášho webu. Pre zobrazenie Heureka recenzií použijeme typ notifikácie Náhodná recenzia.

  1. vyberieme príslušnú kampaň a dostaneme sa k vytvoreniu a úprave notifikácií
  2. klikneme na tlačidlo Vytvoriť notifikáciu
  3. v ponuke vyhľadáme typ Náhodná recenzia a klikneme na tlačidlo Vytvoriť
  4. zobrazí sa nám nastavenie notifikácie a pokračujeme návodom nižšie Heureka – nastavenia

Heureka – nastavenia

Odporúčame nastaviť si aj „Notifikácia URL“ ktorá bude smerovať na stránku kde sú všetky recenzie. Zobrazovať max 10 – 15 recenzií a oneskorenie nastaviť aspoň na 25 sekúnd pre zachovanie odstupu. Prípadne deaktivovať recenzie na mobilných zariadeniach aby nerušili na malej obrazovke vyskakovaním.


1. V heureka účte si aktivujete službu Overené zákazníkmi a následne skopírujete „Tajný kľúč pre obchod ….“

2. V službe NOTIS prejdeme do časti Účet kde vyberieme Heureka a zadáme Tajný kľúč. Klikneme Aktualizovať a následne Aktualizovať recenzie čím sa nám stiahne tabuľka recenzií. Stránku obnovíme a zobrazí sa aj tabuľka stiahnutých recenzií.
3. Prejdeme späť do nastavenia notifikácie ktorú sme vytvorili Recenzie zvolíme časť Údaje kde aktivujeme Automat –  Heureka a recenzie sa nám automaticky prenesú s nášho účtu. (Recenzie sa sťahujú každých 5min. po aktivácií)Odporúčame upraviť nastavenie notifikácie Koľko recenzií zobraziť? na 5 a Oneskorenie aspoň na 20 sec. aby bola doba medzi zobrazeniami dostatočná.

5. ak máme všetky informácie vyplnené klikneme na Aktualizovať

6. pre zverejnenie musíme potvrdiť prepnutie notifikácie do aktívneho stavu kliknutím na prepínač pri názve notifikácie Upraviť status

Teraz sa nám budú zobrazovať heureka recenzie. priamo na webe. V prípade že chceme notifikácie aktualizovať stačí prejsť do nastavení notifikácie znovu si importovať dáta podľa bodu 3.

Neviete si rady? Kontaktujte ma na email: info@notis.sk alebo sociálnych sieťach.

Podobné články

Menu